სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს, რომლებსაც სურთ განაცხადის შეტანა ნებისმიერ გაცვლით პროგრამაზე, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისს შემდეგ მისამართზე: iro@ibsu.edu.ge

ორმხრივი (გაცვლითი პროგრამა): მასპინძელი უნივერსიტეტი იხდის მხოლოდ თქვენი სწავლის საფასურს. თქვენ უნდა დაფაროთ თქვენივე მგზავრობის, საცხოვრებლის და სხვა ხარჯები.

Erasmus+: თქვენი ყველა ხარჯი დაიფარება და გექნებათ სტიპენდია მასპინძელ ქვეყანაში ცხოვრებისთვის.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სტუდენტს არ აქვს უფლება აიღოს 30 კრედიტზე მეტი ერთ სემესტრში და ვერ დარეგისტრირდება ერთდროულად თავდაპირველ და მასპინძელ უნივერსიტეტებში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სტუდენტებმა, რომლებიც ჩართულნი არიან ორმხრივი და Erasmus+ პროგრამების ფარგლებში, უნდა გადაიხადონ სწავლის საფასური მათ თავდაპირველ უნივერსიტეტში.

გაცვლით პროგრამაზე განაცხადის შესატანად გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ოფისს –   A 319, ადმინისტრაციული კორპუსის მეორე სართული.

საჭირო დოკუმენტების ნუსხა:

განაცხადის ფორმა

სტუდენტური სერთიფიკატი

ტრანსკრიპტი

 Სამოტივაციო წერილი

 პასპორტი

 Curriculum Vitae (Europass)

 ორი რეკომენდაცია

 B1 დონის ინგლისური ენის სერთიფიკატი (სტუდენტური საქმეები)

კონტაქტი: iro@ibsu.edu.ge

კვიპროსის ღია უნივერსიტეტი

ვის შეუძლია პროგრამაში ჩართვა: მაგისტრანტები

პროგრამები: ბიზნესის, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

· ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

· განათლების ლიდერშიპი და პოლიტიკა

· კოგნიტიური სისტემები

· სამეწარმეო რისკების მართვა

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

გაზაფხულის სემესტრი

ბოლო ვადა: 05.12.2023

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

სამეწარმეო და ადმინისტრაციის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (WSPA), ლუბლინი (პოლონეთი).

ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება: ბიზნესის სკოლის, კომპიუტერული მეცნიერებისა და არქიტექტურის სკოლის სტუდენტებს

სტუდენტების რაოდენობა და პროგრამები:  მენეჯმენტი – 1, კომპიუტერული მეცნიერება – 1.

გაზაფხულის სემესტრი: თებერვლის შუა რიცხვები-ივნისი/ივლისი

ბოლო ვადა: 29.11.2023

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

კანარიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (ესპანეთი) Erasmus+ და სტაჟირება

ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება: განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტები

სტუდენტების რაოდენობა და პროგრამა: ინგლისური ფილოლოგიის 4 სტუდენტი

გაზაფხულის სემესტრი (2024 წლის 4 თებერვლიდან 4 აპრილის ჩათვლით)

ბოლო ვადა: 29.11.2023

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

ბრაგანჩას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი – IPB (პორტუგალია) Erasmus

სტუდენტების რაოდენობა და პროგრამები: ინფორმატიკის სპეციალობის 1 სტუდენტი

ბოლო ვადა: 10.11.2023

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

ერასმუსის გაცვლითი პროგრამების შესაძლებლობა სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის

რჟეშოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

სტუდენტების რაოდენობა და პროგრამები: არქიტექტურის სპეციალობის 1 სტუდენტი,   კომპიუტერული მეცნიერების სპეციალობის 1 სტუდენტი

ბოლო ვადა: 28.02.2023წ

მასპინძელი უნივერსიტეტისთვის საჭირო დოკუმენტები:

პასპორტის ან პირადობის მოწმობის სკანირებული ვერსია

პასპორტის ზომის ფოტოები (.jpg ფაილი)

ჯანმრთელობის დაზღვევა (მთელი პერიოდის განმავლობაში)

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

მაზოვიეცკის აკადემია პოლცკიში (პოლონეთი)

სტუდენტების რაოდენობა – 2 სტუდენტი

პროგრამები: ამერიკანისტიკა (ბაკალავრიატი).

სწავლის ხანგრძლივობა: 5 თვე

ბოლო ვადა: 10.02.2023წ

მასპინძელი უნივერსიტეტისთვის საჭირო დოკუმენტები:

პასპორტის ან პირადობის მოწმობის სკანირებული ვერსია

პასპორტის ზომის ფოტოები (.jpg ფაილი)

ჯანმრთელობის დაზღვევა (მთელი პერიოდის განმავლობაში)

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

დრეზდენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (გერმანია)

Მაგისტრის ხარისხი

სტუდენტთა რაოდენობა: 3

პროგრამა: ინფორმატიკა

სწავლის ხანგრძლივობა: 5 თვე

ბოლო ვადა: 2023 წლის 10 მაისი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ტაშკენტის სამართლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (უზბეკეთი)

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება: სამართლისა და სახელმწიფო მმართველობის სკოლის სტუდენტები

პროგრამები: სისხლის სამართალი, საერთაშორისო და შედარებითი სამართალი, სამოქალაქო და ბიზნეს სამართალი, სახელმწიფო სამართალი.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 29.12.2023

სტუდენტთა რაოდენობა: 10

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ადმინისტრაციისა და მენეჯმენტის უმაღლესი ინსტიტუტი (პორტუგალია)

პროგრამები: მენეჯმენტი, სასტუმროს მენეჯმენტი, ტურიზმი.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 31 ოქტომბერი

სტუდენტთა რაოდენობა: 5

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ნიუტონის უნივერსიტეტი, ჩეხეთი

პროგრამები: ბიზნესი და ადმინისტრირება – გლობალური ბიზნესი და მენეჯმენტი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 10 ნოემბერი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

დეუსტოს უნივერსიტეტი, ესპანეთი

პროგრამები:

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 10 ოქტომბერი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

მაზოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პროგრამები: ფილოლოგია, IT (ინჟინერია), ახალი მედია, სოციალური სამსახური

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2022 წლის 1 დეკემბერი

სტუდენტთა რაოდენობა:  4

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი (თებერვალი-ივნისი)

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ვისტულას უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პროგრამები: ეკონომიკა, კომპიუტერული მეცნიერება/ინჟინერია, საერთაშორისო ურთიერთობები, ტურიზმი, ფილოლოგია.

ორმხრივი: ფინანსდება მხოლოდ სწავლის საფასური

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 31 ოქტომბერი,

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პროგრამები: საერთაშორისო მარკეტინგის მენეჯმენტი, საერთაშორისო ბიზნესი და ეკონომიკა, მენეჯმენტი, ფინანსები, ბუღალტერია

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 10 ნოემბერი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

კოზმინსკის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პროგრამები: მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ეკონომიკა, სამართალი

კურსების ნუსხა

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 20 ნოემბერი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი

საკონტაქტო: iro@ibsu.edu.ge

ლოძის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პროგრამები: ყველა პროგრამა და კურსები (lodz.pl)

ფაკულტეტები: ყველა

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 10 ოქტომბერი

სტუდენტთა რაოდენობა:

სემესტრი: გაზაფხული

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

დრეზდენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (გერმანია)

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 15 ოქტომბერი

სემესტრი: გაზაფხული

პროგრამები: ინფორმატიკა და ბიზნესის ადმინისტრირება

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

დრეზდენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (გერმანია)

პროგრამები: კომპიუტერი და გეომეცნიერება არქეოლოგიაში

ფაკულტეტები: ინფორმატიკა, მათემატიკა და სივრცითი ინფორმაცია

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2022 წლის 15 ივნისი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: შემოდგომის სემესტრი (სექტემბერი-თებერვალი)

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ეფეკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (ბელგია)

პროგრამები: საერთაშორისო მარკეტინგის მენეჯმენტი, კროს-კულტურული მენეჯმენტი, საერთაშორისო ბიზნესი და ეკონომიკა

სტუდენტთა რაოდენობა: 3

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 30 ოქტომბერი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ლევენ ლიმბურგის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (ბელგია)

პროგრამები: https://www.ucll.be/international/exchange-programmes/faculty-exchange-programmes

ფაკულტეტები: მენეჯმენტი, ტექნოლოგიები, სოციალური სამსახური, მასწავლებელთა განათლება

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2022 წლის 1 მაისი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: შემოდგომის (2022 წლის 19 სექტემბერი – 2023 წლის 5 თებერვალი)

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

პროგრამები:საერთაშორისო ურთიერთობები, საერთაშორისო ბიზნესი, ტურიზმი, ანგლოფონიური კვლევები

ორმხრივი: ფინანსდება მხოლოდ სწავლის გადასახადი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 28 სექტემბერი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

სიაულიაის უნივერსიტეტი (ლიეტუა)

პროგრამები: ეკონომიკა/ინფორმატიკა/ბიზნესი, მენეჯმენტი

ორმხრივი: ფინანსდება მხოლოდ სწავლის გადასახადი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 20 ოქტომბერი,

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

მიკოლას რომერისის უნივერსიტეტი (ვილნიუსი, ლიეტუა)

პროგრამები: https://www.mruni.eu/en/university/internationalization/erasmus-and-exchange-studies-incoming/

ფაკულტეტები: ჰუმანიტარული და სოციალური კვლევები, საჯარო მმართველობა და ბიზნესი, სამართლის სკოლა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების აკადემია

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 10 ნოემბერი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: გაზაფხულის სემესტრი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ტურიბას უნივერსიტეტი (ლატვია)

პროგრამები: ბიზნესის ადმინისტრირება საერთაშორისო ტურიზმი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საერთაშორისო კომუნიკაცია.

სტუდენტთა რაოდენობა: 5

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 30 ოქტომბერი

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ბრაგანჩას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი – IPB (პორტუგალია)

პროგრამები: ბიზნესის მენეჯმენტი, ინფორმატიკა

სტუდენტთა რაოდენობა: 10

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ბიზნესის უმაღლესი ინსტიტუტი (საფრანგეთი)

პროგრამები: საერთაშორისო მენეჯმენტი

ფაკულტეტები: ბიზნესი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 10.10.2023

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

სემესტრი: გაზაფხულის

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

სოლბრიჯი (სამხრეთ კორეა)

პროგრამები: ბიზნეს მენეჯმენტი, ტურიზმი, ფინანსები, მარკეტინგი

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი

ონლაინ აპლიკაციები https://apply.solbridge.ac.kr/apply

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ნარხოზის უნივერსიტეტი (ყაზახეთი)

პროგრამები: განათლება/ფინანსები/ბუღალტერია/საერთაშორისო ურთიერთობები

სტუდენტთა რაოდენობა: 4

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 31 ოქტომბერი,

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

სულეიმან დემირელის უნივერსიტეტი (ყაზახეთი)

პროგრამები: საერთაშორისო ურთიერთობები, ჟურნალისტიკა, საერთაშორისო სამართალი, უცხო ენები, მთარგმნელობითი კვლევები, IT და საინფორმაციო სისტემები, კომპიუტერული სისტემების პროგრამული უზრუნველყოფა, ბუღალტერია და აუდიტი, მარკეტინგი, ფინანსები, ეკონომიკა და მენეჯმენტი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 25 მარტი

სტუდენტთა რაოდენობა: 7

სემესტრი: გაზაფხულის (თებერვალი-ივნისი)

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ბლიმტექ ბირლას მენეჯმენტის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (ინდოეთი)

პროგრამები: 2 წლიანი სამაგისტრო პროგრამები 1) მენეჯმენტში, 2) საერთაშორისო ბიზნესში, 3) რითეილინგის მენეჯმენტში, 4) სადაზღვევო ბიზნესის მენეჯმენტში https://www.bimtech.ac.in/programs/

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 30 იანვარი ტრიმესტრი, დაწყებული 2023 წლის 3 ივლისიდან

სტუდენტთა რაოდენობა: 8

სემესტრი: გაზაფხული (2023 წლის 3 ივლისი – 2023 წლის 22 დეკემბერი)

BIMTECH-ში სწავლების ენა არის ინგლისური. მენეჯმენტის საგნების ცოდნა აუცილებელია.

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

კოზმინსკის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

პროგრამები: მენეჯმენტი, ფინანსური მენეჯმენტი, მენეჯმენტი და ხელოვნური ინტელექტი

სტუდენტთა რაოდენობა: 4,2 შემოდგომის სემესტრში, 2 საგაზაფხულო სემესტრში

კოზმინსკის უნივერსიტეტში განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 15 აპრილი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 1 აპრილი

მიკოლას რომერისის უნივერსიტეტი (ლიეტუა)

პროგრამები: ტურიზმის მენეჯმენტი, ინფორმატიკა, ციფრული მარკეტინგი, ინგლისური ფილოლოგია, ბიზნესის მენეჯმენტი

სტუდენტთა რაოდენობა: 1

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 5 მაისი

ბალტიის საერთაშორისო აკადემია (რიგა, ლატვია)

პროგრამები: საერთაშორისო მარკეტინგის მენეჯმენტი, ტურიზმი, ბიზნესი, ეკონომიკა, ბუღალტერია, საერთაშორისო ურთიერთობები.

სტუდენტთა რაოდენობა: 2

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 1 ივლისი

EPHEC-ის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (ბელგია)

პროგრამები: საერთაშორისო მარკეტინგის მენეჯმენტი, კროს-კულტურული მენეჯმენტი, საერთაშორისო ბიზნესი და ეკონომიკა

სტუდენტთა რაოდენობა: 3

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2020 წლის 1 დეკემბერი

დეუსტოს უნივერსიტეტი (ესპანეთი)

საერთაშორისო ვირტუალური კამპუსი 2023 წ

კურსები: https://drive.google.com/file/d/1B09k2tfS7P0YGPmS-fyDUu9KMQPK2_6T/view

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 30 ნოემბერი

სტუდენტთა რაოდენობა: 4

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

ალფრედ ნობელის უნივერსიტეტი (უკრაინა)

2022 წლის გაზაფხულის სემესტრის ონლაინ გაცვლითი პროგრამა NOBEL Virtual.

სტუდენტთა რაოდენობა: 5

2022 წლის გაზაფხულის სემესტრის ონლაინ გაცვლითი პროგრამა NOBEL ვირტუალური კურსები მოიცავს:

თეორიული ფონეტიკა და ინგლისური ენის თეორიული გრამატიკა, 3 კრედიტი.

საერთაშორისო ორგანიზაცია, 5 კრედიტი.

მაკროეკონომიკა, 5 კრედიტი.

ბიზნესის მენეჯმენტის შესავალი, 5 კრედიტი.

საერთაშორისო მენეჯმენტი, 6 კრედიტი.

NOBEL-ის ვირტუალური პროგრამის ხანგრძლივობა: 1 სემესტრი (თებერვალი-ივნისი)

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის 28 იანვარი.

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

რშეჟოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

უფასო ონლაინ კურსები ბაკალავრიატისა და სამაგისტრო საფეხურების საერთაშორისო  სტუდენტებისთვის. თითოეული კურსის დეტალური პროგრამა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://digitalindustry.w.prz.edu.pl/en/training-program

შერჩევისა და მონაწილეობის წესები: https://digitalindustry.w.prz.edu.pl/…/recruitment…

შერჩევა შედგება ორი ეტაპისგან:

1. ფორმის შევსება შემდეგ მისამართზე: https://rekrutacja.prz.edu.pl/podyplomowe/nawa

2. რშეჟოვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მოთხოვნით საჭირო დოკუმენტების სკანირებული ვერსიების გაგზავნა.

ორმაგი ხარისხის პროგრამები.

ორმაგი ხარისხი/დიპლომი კომპიუტერულ მეცნიერებათა სტუდენტებისთვის.

ბრაგანჩას პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (პორტუგალია)

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის სექტემბრიდან 15 აპრილამდე

(სტუდენტებმა უნდა გადაიხადონ მხოლოდ აკრედიტაციის თანხა – დაახლოებით 100 € და დიპლომის – 25 €).

გრანტი – არა.

სწავლის საფასურის გადასახადის გარეშე.

ყველა სხვა ხარჯს ფარავენ სტუდენტები.

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

To apply for the Exchange program: Please fill out the application google form

click on Student Exchange criteria 

პირველი ეტაპი

განაცხადის შეტანა

                                                  ეწვიეთ საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისს – კაბინეტი A 319, ადმინისტრაციული კორპუსი

                                                    გაეცნეთ გაცვლით პროგრამებს

                                                   სტუდენტის განაცხადის ფორმა

                                                   შეავსეთ ფორმა და დაურთეთ თქვენი ტრანსკრიპტი

                                                  საბჭოს გადაწყვეტილება

                                                    დაელოდეთ ფაკულტეტისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისის საბჭოს გადაწყვეტილებას

მეორე ეტაპი

გამგზავრებისთვის მზადება

                                                    თანხმობა

                                                     თანხმობის შემთხვევაში წარუდგინეთ უნივერსიტეტის მიერ მიღებული საჭირო დოკუმენტაცია საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისს

                                                   სავიზო განაცხადი

                                                      მიმართეთ ვიზისთვის საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისთან კონსულტაციის შემდეგ

მესამე ეტაპი

გამგზავრება

                                                    რეგისტრაცია

                                                     გაიარეთ კონსულტაცია ფაკულტეტთან მასპინძელ დაწესებულებაში კურსებზე რეგისტრაციისთვის

                                                   ბილეთი და დაზღვევა

                                                      შეიძინეთ ბილეთი გამგზავრებისთვის; მიიღეთ სამოგზაურო დაზღვევა (საქართველოში) და ჯანმრთელობის/უბედური შემთხვევის დაზღვევა ჩასულ ქვეყანაში

                                                   სტუდენტური კონტრაქტი

                                                     გამგზავრებამდე გააფორმეთ სტუდენტური კონტრაქტი

მეოთხე ეტაპი

დაბრუნება შზსუ-ში

                                                     კურსების აღიარება

                                                     ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი

                                                      მიიღეთ ტრანსკრიპტის ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი

                                                    განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩაბარება

                                                      წარუდგინეთ საჭირო დოკუმენტები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს

                                                    კურსების აღიარება

                                                      მიღებული კრედიტების აღიარება და შეტანა შზსუ-ის სტუდენტურ ბაზაში

ჩვენ ვურჩევთ ჩვენს აკადემიურ პერსონალს ეწვიონ უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში. ჩვენი ორმხრივი მემორანდუმების უმეტესობა მოიცავს პერსონალის გაცვლის შესაძლებლობებსაც. ჩვენი შერჩევის კრიტერიუმები შემდეგია:

იხილეთ პერსონალის გაცვლის კრიტერიუმები:

შზსუ-ში გატარებული წლების რაოდენობა

ამჟამინდელი აკადემიური პოზიცია

ენის ცოდნა

სფეროს შესაბამისობა

წინარე გაცვლები (არსებობის შემთხვევაში)

აკადემიური პერფორმანსის შედეგები

მიმდინარე დატვირთვა – აკადემიური სწავლება და პროექტების კოორდინაცია

ფაკულტეტის თანხმობა რექტორატის თანხმობა

კაბადოკიის საგაზაფხულო სკოლა – სტამბულის აიდინის უნივერსიტეტი

მიმართვის ბოლო ვადა: 2024 წლის 30 მარტი და 6 აპრილი.

კურსი: ციფრული მარკეტინგი 3 ECTS

პროგრამის ღირებულებაა 890 აშშ დოლარი. (ადრეული რეგისტრაციის ფასდაკლების საფასური 15 იანვრამდე: 840 აშშ დოლარი) საფასური მოიცავს; 25 საათი საკლასო სწავლა + ონლაინ კომპონენტი, კურსის მასალები, 7 ღამე სრული სტიპენდიით (საუზმე-სადილი და ვახშამი) განთავსება Ramada Hotel-ში, კაპადოკია, საკვირაო ტური კაბადოკიაში, აეროპორტის ტრანსფერი გამოცხადებულ თარიღებსა და დროს, პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები და სხვა სურპრიზები.

ყველა აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ B2 დონის ინგლისურის სერთიფიკატი.

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

ზამთრის სკოლა

ანტალიისა და სტამბულის 2024 წლის ზამთრის სკოლა, სტამბოლის აიდინის უნივერსიტეტი.

მიმართვის ბოლო ვადა: 01.01.2024 პროგრამის თარიღები: 20 იანვარი – 3 თებერვალი, 2024 წ.

კურსები:

ბრენდ მენეჯმენტი – შერეული მობილურობა (6 ECTS)

ციფრული მარკეტინგი – შერეული მობილურობა (5 ECTS)

საერთაშორისო ორგანიზაციები და მსოფლიო პოლიტიკა (5 ECTS)

გენეტიკა და სამედიცინო ბიოტექნოლოგია – შერეული მობილურობა (6 ECTS)

თურქული ხელოვნების შესწავლა მუზეუმებში – შერეული მობილურობა (5 ECTS)

საფასური: 1190 აშშ დოლარი. საფასურში შედის: 50 საათი საკლასო სწავლა, კურსის მასალები, 6 ღამე  5 ვარსკვლავიან სასტუმროში (ანტალიაში) და 8 ღამე (საუზმის ჩათვლით) 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში სტამბოლის კამპუსამდე 2 წუთის სავალ მანძილზე. 2 შაბათ-კვირის ტური, პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები და სხვა სიურპრიზები.

კონტაქტი: Iro@ibsu.edu.ge

Საზაფხულო სკოლა

EPHEC (ბელგია)

მიმართვის ბოლო ვადა: 27.03.2023

კრედიტები: 5 ETCS (2 აშშ კრედიტი)

საფასური: 1200 € განთავსების (8 ღამე), კვების, ტრანსპორტირების და ქვემოთ მოცემული პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების ჩათვლით.

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

საზაფხულო სკოლა და სტიპენდია

რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლატვია)

მიმართვის ბოლო ვადა: 20.03.2023

სტუდენტთა რაოდენობა: 10 სტუდენტი

*სტიპენდიები მოიცავს: განთავსება, კვება (სამუშაო დღეებში), კვლევები, საგანმანათლებლო საველე ვიზიტები და კულტურული და გასართობი აქტივობები, რომელიც შედის საზაფხულო სკოლის პროგრამაში.

საზაფხულო სკოლების მონაწილეებმა უნდა დაფაროს სამოგზაურო ხარჯები თავიანთი ქვეყნიდან ლატვიაში საზაფხულო სკოლის ადგილმდებარეობამდე.

პროგრამები:

დრონების IoT: GPS-ნავიგაცია, სტიპენდიით, 2023 წლის 26 ივნისი–7 ივლისი. საფასური 800 €.

Baxter Robot Revival by Deep Learning Application, სტიპენდიით, 17–28 ივლისი, 2023, საფასური 800 €.

ჭკვიანური გადაწყვეტილებები არქიტექტორთათვის: ხის არქიტექტურის მაგალითი, 17-28 ივლისი, 2023, საფასური 700 €

მდგრადობის 3 საყრდენი: 24 ივლისი–7 აგვისტო, 2023. საფასური 700 €.

გლობალური ლიდერობა: 2023 წლის 14 აგვისტო–25 აგვისტო, საფასური 700 €.

კულტურა ქმნადობაში: ლატვიური ფუტპრინტის დროის კაფსულა და 161 წლის საინჟინრო ტრადიციები: 14  – 25 აგვისტო, 2023, საფასური 700 €.

ინგლისურის ინტენსიური  საზაფხულო სესიები: 20 – 25 აგვისტო, 2023, საფასური: 600 €.

საკონტაქტო: Iro@ibsu.edu.ge

სტამბოლის აიდინის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა

პროგრამის ხანგრძლივობა: 2022 წლის 24 ივლისი-6 აგვისტო

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 15 მაისი

კურსების სია:

მონაწილეობის საფასური: 650 აშშ დოლარი

დამატებითი ინფორმაცია:

საკონტაქტო: iro@ibsu.edu.ge

კოზმინსკის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4-29 ივლისი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 23 ივნისი

კურსების სია:

მონაწილეობის საფასური: 700 ევრო

დამატებითი ინფორმაცია:

საკონტაქტო: iro@ibsu.edu.ge

საზაფხულო სკოლის შესაძლებლობა ამსტერდამი

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4-15 ივლისი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 22 მაისი (ბინებით); 1 ივნისი (საცხოვრებლის გარეშე)

კურსების სია: კურსების სია

დამატებითი ინფორმაცია: დამატებითი ინფორმაცია

კონტაქტი: iro@ibsu.edu.ge