საჭირო ლინკები

Umultiranking

საერთაშორისო ურთიერთოებების სამსახური

Umultiranking

<iframe src=https://www.umultirank.org/press-media/media-center/universities/2020/participants/participants scrolling=no style="height:175px;width:200px;border:none; padding-left: 0px; padding-top: 0px;" >